Jogi nyilatkozat

A Csillebérci Szabadidő Kft. nagy figyelmet fordít a honlapját meglátogatók személyes adatainak védelmére.

Amennyiben honlapunkon keresztül vagy az ott található e-mail címek valamelyikét használva személyes adatokat ad meg, abban az esetben hozzájárul ahhoz, hogy azokat a Csillebérci Szabadidő Kft. a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartsa és kezelje.

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

A Csillebérci Szabadidő Kft. az Ön kérésére minden esetben tájékoztatást ad az általunk kezelt személyes adatairól, azok kezeléséről, továbbá Ön bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. A Csillebérci Szabadidő Kft. a személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást csak abban az esetben tagadhatja meg, ha a jogszabályban meghatározott esetekben a törvény lehetővé teszi.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Csillebérci Szabadidő Kft. megtesz minden, tőle ésszerűen elvárható erőfeszítést, hogy a honlap tartalma naprakész, a rajta megjelenő adatok pontosak legyenek, valamint hogy szerzői jogokat ne sértsen. Ennek ellenére a Csillebérci Szabadidő Kft. nem vállal garanciát, az adatok pontosságár, az anyagok teljességére vonatkozóan, és elhárít magától minden ebből, valamint harmadik személy által tett, az adatok módosítását eredményező tevékenységből származó kárra vonatkozó felelősséget.

A honlapon található valamennyi adat, kép, információ, szöveg, valamint a Csillebérci Szabadidő Kft. által fejlesztett tartalmak, grafikai és design-elemek a Csillebérci Szabadidő Kft. tulajdonát képezik, szerzői jogvédelem alatt állnak, azok átvétele csak a forrás pontos és visszakereshető megjelölésével lehetséges.